Protecția datelor personale

În conformitate cu Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR) vă informăm că societatea noastră înregistrează date cu caracter personal doar pentru modurile/scopurile prevăzute de lege sau cerute de utilizarea serviciului nostru, conform notificării cu numărul 10834 A.N.S.P.D.C.P. din data 25/02/2009.

Prin comenzile pe care le realizați, vă dați acordul expres și neechivoc ca datele dumneavoastră de contact să fie prelucrate de către I.I. Muntean Monica Cristina.

I.I. Muntean Monica Cristina garantează respectarea drepturilor conferite de Regulamentul European 2016/679. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise ce va fi trimisă prin email la adresa contact@brodeaza.ro

La adresa de mail contact@brodeaza.ro, utilizatorul poate solicita informaţii detaliate privind datele preluate, stocate şi procesate de către I.I. Muntean Monica Cristina, poate solicita, în mod gratuit, modificarea sau rectificarea acestora, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor preluate, stocate şi procesate de către I.I. Muntean Monica Cristina. Acest drept al utilizatorului este permanent şi poate fi exercitat oricând printr-o cerere adresată I.I. Muntean Monica Cristina la adresa de mail contact@brodeaza.ro

În situatia în care utilizatorul se consideră prejudiciat din cauza preluării, stocării sau procesării datelor sale personale de către I.I. Muntean Monica Cristina sau este nemulţumit de modalitatea în care I.I. Muntean Monica Cristina a gestionat o cerere a sa privind aceste date, el se poate adresa A.N.S.P.D.C.P. sau instanţei, conform dispoziţiilor legale în materie.

Vă rugăm să consultați Politica noastră de protectia datelor.